Blogg

Välkommen till omställningsbloggen! Här vill vi att du ska få inspirerande läsning om hur livet som omställare ter sig: rapporter från kul initiativ, filosofiska aspekter på omställning, kanske om hur man bäst firar sina misslyckanden?

Om du vill vara med i bloggredaktionen och regelbundet bidra till bloggen, eller om du har något som Sveriges omställare absolut inte får missa, hör av dig till Pella!

Hej månadens omställare Elisabet Larberg!

Foto: Margareta Rhedin 92-åriga Elisabet Larberg är omställare och verksam i Vikenodlarna i Karlstad. Hon började med stadsodling för fem år sedan genom Omställning Karlstad.   Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Det är resultatet av många års engagemang. Jag har intresserat mig mycket för miljön hela mitt liv och alltid […]

Rob Hopkins gräver kol i Sverige

Det enda som i längden äro utav vikt är att vi vårdar våran matjordstunna skikt    Stefan Sundström, Sopvisa för Jan Banan Rob Hopkins är medgrundare av Transition Network och omställningsrörelsens främsta historieberättare. Förutom att delta på Omställningskonferensen i Växjö har han under veckan turnerat i Sverige och talat i Göteborg, Örebro, Uppsala, Järna och Malmö. […]

Ytterligare reflektioner från konferensen i Växjö

Konferenshelgens söndag ägnades åt FN:s Agenda 2030. Styrelsen vill att Omställningsnätverket ska engagera sig i detta men meningarna gick starkt isär bland deltagarna. Kanske går det en viktig skiljelinje mellan optimister och kollapsoptimister? Optimisterna tror att vårt samhälle kommer att ställas om på ett smidigt sätt genom investeringar i teknisk utveckling marknadskrafternas förmåga att styra […]

Vi är nu en del av det internationella ”navet” Transition Hub

Omställnings nätverket skrev under Årskonferensen MOU ( memorandum av understanding) – tillsammans med Hela Sverige om att koordinera och stödja  Omställning i Sverige och Åland. En hel del av hur detta nav fungerar arbetades fram under det internationella konferensen i Santorso Italien under våren. Transparens är något vi strävar efter, det bygger på tillit och […]

Hej månadens omställare David Bennett!

Foto: Privat. David Bennett är radhusbonde samt engagerad i Omställningsrådet och kursen Vad är en by? ”Omställning är en praktisk sak man kan göra för att engagera sig själv och andra i närheten”, säger David Bennett. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Det var först insikten om att det finns väldigt […]

Hej månadens omställare Helena von Bothmer!

Foto: Stefan von Bothmer Helena von Bothmer är grundare av Kosters trädgårdar, trädgårdsmästare och permakulturdesigner. På senare år har Helena von Bothmer engagerat sig allt mer i inre omställning och sociala perspektiv på hållbarhet. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Jag känner inte att det finns något alternativ. Vi måste hitta […]

Omställningsreflektioner från konferensen Resilience 2017

Av Pella Thiel “For one week, Stockholm is the world’s centre for global sustainability,” sa Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre, om förra veckan. Då hölls Stockholm Act, en festival med de globala hållbarhetsmålen (SDG:s) som utgångspunkt, samt en megastor tredagars forskningskonferens, Resilience 2017 med 1000 deltagare från 70 länder. Till konferensen (som hålls vart tredje […]

Kallelse till Omställningsnätverkets årsmöte i Växjö 7 oktober

Vad har hänt under året och hur ska Omställningsnätverket utvecklas framöver? Kom till Katedralskolan i Växjö och delta på årsmötet, som hålls i samband med den årliga omställningskonferensen ”Globala mål – lokala lösningar”. Årsmötet hålls den 7 oktober kl 10.30 – 12.15. Läs mer om hela konferensen och anmäl dig här!   Nominera och motionera! […]

Hej månadens omställare Marjo Marthin!

Foto: Lärkan Hagström Marjo Marthin är initiativtagare till den ideella föreningen Kulturand som sedan 2010 driver verksamheten Ekobygg med lera i Järbo i Gästrikland, där hon även är verksamhetsledare. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – När omställningsrörelsen kom in i mitt medvetande var det som att allt det som jag […]