Blogg

Välkommen till omställningsbloggen! Här vill vi att du ska få inspirerande läsning om hur livet som omställare ter sig: rapporter från kul initiativ, filosofiska aspekter på omställning, kanske om hur man bäst firar sina misslyckanden?

Om du vill vara med i bloggredaktionen och regelbundet bidra till bloggen, eller om du har något som Sveriges omställare absolut inte får missa, hör av dig till Pella!

Hej månadens omställare Helena von Bothmer!

Foto: Stefan von Bothmer Helena von Bothmer är grundare av Kosters trädgårdar, trädgårdsmästare och permakulturdesigner. På senare år har Helena von Bothmer engagerat sig allt mer i inre omställning och sociala perspektiv på hållbarhet. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Jag känner inte att det finns något alternativ. Vi måste hitta […]

Omställningsreflektioner från konferensen Resilience 2017

Av Pella Thiel “For one week, Stockholm is the world’s centre for global sustainability,” sa Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre, om förra veckan. Då hölls Stockholm Act, en festival med de globala hållbarhetsmålen (SDG:s) som utgångspunkt, samt en megastor tredagars forskningskonferens, Resilience 2017 med 1000 deltagare från 70 länder. Till konferensen (som hålls vart tredje […]

Kallelse till Omställningsnätverkets årsmöte i Växjö 7 oktober

Vad har hänt under året och hur ska Omställningsnätverket utvecklas framöver? Kom till Katedralskolan i Växjö och delta på årsmötet, som hålls i samband med den årliga omställningskonferensen ”Globala mål – lokala lösningar”. Årsmötet hålls den 7 oktober kl 10.30 – 12.15. Läs mer om hela konferensen och anmäl dig här!   Nominera och motionera! […]

Hej månadens omställare Marjo Marthin!

Foto: Lärkan Hagström Marjo Marthin är initiativtagare till den ideella föreningen Kulturand som sedan 2010 driver verksamheten Ekobygg med lera i Järbo i Gästrikland, där hon även är verksamhetsledare. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – När omställningsrörelsen kom in i mitt medvetande var det som att allt det som jag […]

Transition training online!

Transition Network ger grundkursen i omställning via nätet i höst! Naresh Giangrande, som leder kursen, har även utvecklat Transition Networks utbildningsarbete. Så här beskrivs kursen, som ges på engelska: This course, lead by Naresh Giangrande, is an opportunity to be a part of a wide ranging, international learning community where the conversation can range from […]

Omställningskonferens 2017: ”Globala mål – lokala lösningar”

 Den 6-8 oktober är det dags för årets stora Omställningskonferens! Målet är att sammanföra flera olika hållbarhetskrafter för att skapa inspiration, utbyte och nätverkande. Konferensen syftar till att hitta former för omställningen att ta ett steg till, komma vidare. Vi är många som har samma fokus och i ett större sammanhang kan vi tillsammans åstadkomma […]

Aktuellt om inre omställning

Några tips och nyheter från kärngruppen för inre omställning: 1-2 juli: Omställningsnätverkets första helgkurs om inre omställning. Det finns platser kvar till helgkursen om inre omställning på Sörby retreatcenter i Halland 1-2 juli. Här finns mer info: http://omställning.net/evenemang/inre-omstallning-det-ar-mojligt-att-skapa-en-vacker-varld och på facebook: https://www.facebook.com/events/417012928659052/ 16-20 juli: European Ecovillage Conference 2017: Living the future today: Solidarity, Resilience & Hope, Ängsbacka The Global Ecovillage […]

Hej månadens omställare Christopher Wegweiser!

Foto: Privat Månadens omställare Christopher Wegweiser undervisar i resilient entreprenörskap på Holma folkhögskola i Lund. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Jag gick igenom stegen som många går igenom och fortsätter att gå igenom när man lär sig om globala kontexter, klimatförändring och resurshantering. Jag kände väl lite ilska och […]

Hej månadens omställare Christian Tengblad!

Foto: Oscar Poulsen  – Som det är nu blir klimatfrågan något som står i vägen för bolagen. Vi måste vända på den steken, säger Christian Tengblad, samordnare för Fossil free Sverige. Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen? – Från början var det nog när jag märkte att pengar som behövdes till […]