Anton Andreasson

Intresseområden och kompetenser

Namn

Anton Andreasson

Närmsta ort/stad

Alingsås

Vad är dina intressen när det gäller omställning?

stadsodling, transporter, energi, lastcyklar

Hur är du engagerad i omställning?

Är aktiv i Omställning Alingsås samt Kommunikationsgruppen som utvecklar denna hemsida.

Jag kan en del om…

Lokala valutor, Odling, Kompostering

Övriga kompetenser

webb