Ankie Rauséus

Intresseområden och kompetenser

Namn

Ankie Rauséus

Vad är dina intressen när det gäller omställning?

Nätverksbyggande & inspiration från andra omställare, gällande t ex metoder för lokalt utvecklingsarbete, lokalproducerad mat & ekoodling, naturvård, skogsträdgårdar, energi, politikerpåverkan m m.

Hur är du engagerad i omställning?

Jag är aktiv inom Naturskyddsföreningen, både lokalt i Nora samt inom länsförbundet. Jag ingår också i två lokala omställningsgrupper, Nora och Järle. Där har vi bl a startat upp samodling, sambeställning av lokala råvaror, ordnat studiebesök, utbildnings/samtalskvällar m m.

Jag finns också med i ROS-nätverket (Regional Omställning i Samverkan). Inom ROS finns representanter från civilsamhället som vill lyfta fram hållbarhetsfrågorna och samarbetar med akademi, offentliga, ideella och privata aktörer. Läs mer: http://örebrolän.omställning.net/

Jag kan en del om…

Odling, Kompostering, Solenergi