Maria Nydahl-Müller

Intresseområden och kompetenser

Namn

Maria Nydahl-Müller

Vad är dina intressen när det gäller omställning?

Konst
Mat/föda
Inre omställningsarbete

Hur är du engagerad i omställning?

Sitter med i styrelsen för Miljöverkstaden Merkurius

Har gått en kurs i Transition Training på Gaia University

Målar mina inre och yttre landskap

Har arbetat med Omvärderande parsamtal i ca 20 år (Re-evaluating counseling)

Vilka böcker eller webbsidor relevanta till omställningen rekommenderar du?

http://www.rc.org

Hemsidan för Re-evaluating counseling, ett jätte bra verktyg om man vill arbeta med inre omställning !

Vad kan du bidra med eller lära oss andra?

Jag kan bidra med min erfarenhet ( se ovan/ under Hur är du engagerad i omställning? ) och med mina bilder/konst där mina motiv förhoppningsvis påminner om vår ”connection” med naturen och planeten. Att arbeta med konst är för mig ett sätt att vända mig inåt istället för utåt och i mina val av motiv ”bygger jag på” och stärker min relation till naturen.

Jag kan en del om…

Inre omställning

Övriga kompetenser

Konst och konsthantverk